درصد محاسبه وزن | ACID-CITRIC.IR

مفاهیم اصلی

در این آموزش با محاسبه ای به نام آشنا می شوید درصد وزن. برای درک کامل، یک مثال را نیز مرور خواهید کرد.

موضوعات تحت پوشش در مقالات دیگر

درصد بر حسب وزن چقدر است؟

درصد وزنی که به آن ترکیب درصد جرمی نیز گفته می شود، می تواند به اختصار w/w%. این یک نوع محاسبه است که به شما امکان می دهد نسبت املاح به محلول را پیدا کنید. می توانید از معادله زیر برای کمک به حل مسائل مثال استفاده کنید:

معادله درصد وزنی

نحوه محاسبه درصد بر اساس وزن

هنگام انجام این محاسبه، نحوه رسیدن شما به پاسخ به اطلاعاتی که به شما داده می شود بستگی دارد. با این حال، هر روش به همین ترتیب به پایان می رسد: باید نسبت چند گرم املاح برای کل گرم محلول را پیدا کنید.

ابتدا، هنگام انجام هر گونه محاسبه، باید مطمئن شوید که از واحدهای ثابت استفاده می کنید. گاهی اوقات مقادیر به گرم ارائه می شود، اما گاهی اوقات ممکن است مجبور شوید کار اضافی انجام دهید تا آن را به واحدهای مشابه برسانید. به عنوان مثال، اگر مقداری به میلی گرم و دیگری به کیلوگرم داده شود، باید با استفاده از روش صحیح تبدیل کنید. تبدیل ها. همچنین ممکن است مقداری به مول به شما داده شود که می توانید با استفاده از جرم مولی آن را تبدیل کنید. از این پس برای ثابت ماندن به واحدهای گرمی اشاره می کنیم.

سپس، باید کل گرم محلول را که شامل حلال و املاح می شود، پیدا کنید. شما باید از قبل گرم املاح داشته باشید، بنابراین می توانید از همان روش ها برای یافتن گرم حلال استفاده کنید.

در نهایت، اعداد را به معادله درصد وزنی متصل می‌کنید و پاسخ خود را می‌گیرید.

برای درک بیشتر این محاسبه، مثال زیر را مرور می کنیم!

درصد بر اساس وزن مثال

تعیین درصد وزنی کلرید سدیم در محلول زیر: 1.75 مول NaCl (58.44 g/mol) در 550.0 کیلوگرم H دیونیزه حل شده است.2O.

برای شروع این مشکل، باید اطلاعات خود را به همان واحد، در این مورد، گرم تبدیل کنیم. با استفاده از توده های مولی و تبدیل واحد، قادر به یافتن گرم املاح (NaCl) و حلال (آب) هستیم.

شیمی تبدیل واحد

از آنجایی که ما تمام اطلاعات مورد نیاز خود را در اختیار داریم، مرحله نهایی این است که همه چیز را به فرمول خود متصل کنیم. با این کار می بینیم که این راه حل است 15.68٪ NaCl.

مثال محاسبه درصد وزنی

بیشتر خواندن

دیدگاهتان را بنویسید