حل مسائل استوکیومتری | ACID-CITRIC.IR

مفاهیم اصلی

در این آموزش یاد خواهید گرفت که چیست استوکیومتری و انواع مختلف مشکلات مربوط به آن. برای تمرین و تسلط بر مطالب چندین نمونه را مرور خواهید کرد!

موضوعات تحت پوشش در مقالات دیگر

تعریف استوکیومتری

استوکیومتری چیست؟

استوکیومتری ریاضی است که با واکنش های شیمیایی ارتباط دارد. انواع مختلفی از محاسبات وجود دارد که می توانید انجام دهید. استوکیومتری با خال رایج ترین است، اما می توانید ریاضی را با جرم و درصد حتی انجام دهید. در مورد ریشه های استوکیومتری بخوانید اینجا! یاد بگیرید که خال در شیمی چیست.

نسبت استوکیومتری

زمانی که در مورد روابط عناصر یا مولکول ها در مسائل خاص صحبت می شود، نسبت استوکیومتری به کار می رود. این نسبت دقیق بین ضرایب واکنش دهنده ها و محصولات مورد نیاز برای انجام یک واکنش طبیعی است. بیایید برخی از مشکلاتی را که ممکن است هنگام یادگیری در مورد استوکیومتری مشاهده کنید، بررسی کنیم.

مشکلات استوکیومتری

متعادل کردن معادلات شیمیایی

یک نوع بسیار رایج از مسائل استوکیومتری معادلات تعادلی است. این یک مهارت مهم در شیمی است زیرا باید نسبت صحیح واکنش دهنده ها و محصولات را داشته باشید تا واکنش ادامه یابد. این همچنین یک پایه مهم برای شیمی آلی است. اگرچه ما یک آموزش در مورد تعادل معادلات داریم، اجازه دهید به یک مثال نگاه کنیم.

واکنش زیر را متعادل کنید:

__ سی2اچ2 + __ O2 → __ CO2 + __ اچ2O

ایده اصلی هنگام متعادل کردن معادلات این است که باید تعداد یکسانی از هر عنصر در دو طرف واکنش وجود داشته باشد. می توانید ابتدا کربن و هیدروژن را متعادل کنید، سپس به سمت اکسیژن حرکت کنید. معادله متعادل باید به شکل زیر باشد:

2C2اچ2 + 5O2 → 4CO2 + 2 ساعت2O

مثال – استفاده از نسبت استوکیومتری (مول)

برای حل مسئله از معادله زیر استفاده کنید.

سی6اچ12O6 → 2C2اچ5OH + 2CO2

اگر 2.5 مول C6اچ12O6 واکنش نشان می دهد، چند مول دی اکسید کربن تولید می شود؟

با استفاده از تحلیل ابعادی، می توانید از نسبت استوکیومتری برای یافتن راه حل این مشکل استفاده کنید. با نگاه کردن به ضرایب، می توانید ببینید که به ازای هر 1 مول C6اچ12O6، 2 مول CO2 تولید می شوند. با استفاده از این نسبت، می توانید بفهمید که از 2.5 مول گلوکز چند مول دی اکسید کربن ساخته شده است.

مثال مشکل استوکیومتری

مثال – استفاده از نسبت استوکیومتری (جرم)

بیایید از همان معادله مشکل بالا استفاده کنیم.

سی6اچ12O6 → 2C2اچ5OH + 2CO2

چند گرم C6اچ12O6 در ابتدا اگر 10 گرم C استفاده می شد2اچ5OH تولید شد؟

مشابه مشکل قبلی، با استفاده از نسبت استوکیومتری واکنش دهنده به محصول، می توانید پاسخ را بیابید. تجزیه و تحلیل ابعادی برای خروج از گرم C استفاده می شود2اچ5نسبت OH ​​به جرم مولی به مول (استوکیومتری) و برگشت به گرم.

مثال مشکل استوکیومتری

دیدگاهتان را بنویسید