قیمت کربنات سدیم در بورس

کربنات سدیم
1. n. [سیالات حفاری]

یک ماده شیمیایی با فرمول Na2CO3. این خاکستر سودا در دکل حفاری نامیده می شود و برای درمان بیشتر انواع آلودگی یون کلسیم در گل های آب شیرین و آب دریا استفاده می شود. قیمت کربنات سدیم در بورس به عوامل مختلفی بستگی دارد.

مشاهده تصویر منبع

برای آلودگی سیمان از بی کربنات سدیم استفاده می شود. یون های کلسیم حاصل از حفاری گچ یا انیدریت، CaSO4، باعث لخته شدن خاک رس و رسوب پلیمری و کاهش pH می شود. تیمار سودا-خاکستر برای آلودگی گچ مناسب است، زیرا سود سوزآور، NaOH، برای افزایش pH مورد نیاز نیست. این نیز به طور کلی در مورد هجوم آب سخت به گل و لای آب صادق است.

قیمت کربنات سدیم در بورس را از مراکز فروش مواد شیمیای فعال بپرسید. ما نیز قیمت کربنات سدیم در بورس را به شما ارائه می دهیم.

مترادف: خاکستر سودا و قیمت کربنات سدیم در بورس

ببینید: پلیمر آکریلات، کربنات کلسیم، یون کربنات، تست کربنات، قطار گاز Garrett، یون سختی، هیدرولیز، فنل فتالئین، بنتونیت پیش هیدراته، گل آب دریا، بی کربنات سدیم، آب نرم

قیمت کربنات سدیم در بورس بسیار متفاوت است. کاربردهای این ماده موجب تغییر قیمت کربنات سدیم در بورس می گردد. ت.ولیدکنندگان نیز قیمت کربنات سدیم در بورس را می توانند تغییر دهند.

منبع

https://glossary.oilfield.slb.com/en/terms/s/sodium_carbonate

دیدگاهتان را بنویسید